Områdeutvikling 22047

Group 241
Sted
Oppdal
Vector
Oppdragstype
Mulighetsstudie
Vector
Oppdragsgiver
Privat
Vector
År
2022

For grunneier utarbeidet vi en mulighetsstudie på plassering nye fritidsboliger. Befaring og møter med kommunen satte føringer for at prosjektet skulle ivareta viktige naturtyper. Kartlegging ble gjort av naturforvalter. Prinsipp for bruken av området og areal på de ulike tomtene ble satt i samarbeid med  naturforvalter og arealplanlegger. Mulighetsstudie skulle brukes videre som et grunnlag for ny reguleringsplan.

Mulighetsstudiet er et svar på behovet for å tenke mer gjennom hvordan vi bruker arealene våre og hva vi kan gjøre for å sikre minst mulig inngreo. Studiet ble i ulike faser brukt som et diskusjonsgrunnlag i dialog med kommune for å formidle mulighetene og ønsket fra grunneier. Samlet viser arbeidet mulig utnyttelse av tomta, med justeringer og tiltak som sikrer inngrep i sjeldne naturtyper samt et grunnlag som ble tatt videre inn i arbeidet til arealplanlegger med utforming av planforslag.

Konkretisering og visualisering av ønsket endring av området gjorde det lettere  å gå i dialog med kommunen. Det gjør det lettere i neste fase som er regulering.

separator