Berkåk energi- og næringspark

Group 241
Sted
Rennebu
Vector
Oppdragstype
Mulighetsstudie
Vector
Oppdragsgiver
Berkåk næringspark
Vector
År
2023

Berkåk energi- og næringspark – et kraftsentrum i Berkåk.

 

E6 skal flyttes ut av Berkåk sentrum innen 2030 og et nytt næringsområde skal etableres ved krysset mellom ny E6 og Rv700. Sammen med grunneiere og Nasjonalparken Næringshage har vi utarbeidet et mulighetsstudie som tar for seg prinsipper for utvikling, koblinger mellom næringsparken og sentrum, samt helhetsgrepet for det nye næringsområdet. Fokus på bruk av lokal energi, lokal treindustri og utvikle området til en destinasjon sammen med Berkåk sentrum er viktige grep for å styrke regionen som en helhet. Målet er at næringsområdet skal øke og styrke tilbudet i Berkåk.

Koblinger mot sentrum blir viktig for å knytte sammen to områder med ulike kvaliteter istedefor å skape konkurranse. I konseptet ble det foreslått en energiløype med flere attraksjoner og aktiviter både i det nye næringsområdet og i sentrum som en måte å binde sammen områdene.

Utvikling av næringsområdet krever også utvikling av Berkåk sentrum for at det tilsammen skal oppstå en besøksdestinasjon, og ikke kun et stoppested langs ny E6.

separator