Våre ansatte

Å være tett på prosjekt er viktig for oss i Troll. Med føttene godt plantet på fjellet skaper vi fremtiden.

Norunn Elise Fossum

Daglig leder

Norunn Elise Fossum

Daglig leder
Norunn har utdanning fra NLH (NMBU) innen Grøntmiljø og Hagebruk med hovedvekt på naturlig revegetering. Hun har erfaring med prosjektledelse og har jobbet som prosjektleder i Melhus kommune, og som avdelingsleder for avdelingene park og idrett og byggservice i Drammen Drif KF. Hun har 13 års erfaring fra Plankontoret, de siste seks årene som daglig leder.

Knut Sneve

prosjektleder

Knut Sneve

prosjektleder
Knut er utdannet tømrer og elektriker, og startet i byggebransjen i 1998.

Emmanuel Banda

master i arkitektur

Emmanuel Banda

master i arkitektur
Emmanuel har en bachelorgrad i arkitektur fra Mexico, og mastergrad i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / landskapsarkitekt

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / landskapsarkitekt
Sindre Bergem Bodvar (f.1986) har master i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2019), og er utdannet landskapsingeniør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2013). Har tidligere erfaring fra Bar Bakke landskapsarkitekter og Fosse & Assen arkitekter, og har bidratt på utstillinger og redaksjonelt arbeid gjennom magasinet KOTE. Han har deltatt med workshop om samskaping om fremtidens fritidsboligutvikling under Bylivkonferansen 2022 – med fokus på naturtap og arealbruk i sårbar natur.

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL
Gjermund har mastergrad i arkitektur ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.

Maren Grønset Solheim

prosjektleder

Maren Grønset Solheim

prosjektleder
Maren har en mastergrad som sivilingeniør i byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hanna Ekrann

jurist

Hanna Ekrann

jurist
Hanna har mastergrad i rettsvitenskap (jus) fra Universitetet i Oslo.

Eline Ekrann Aarak

administrasjon

Eline Ekrann Aarak

administrasjon
Eline har det administrative ansvaret i Troll.

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA
Marte har mastergrad i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Emiliya Andersen Ozgur

Trainee Arkitekt

Emiliya Andersen Ozgur

Trainee Arkitekt
Emiliya har bachelorgrad i arkitektur fra Midtøstens tekniske universitet, og mastergrad i bærekraftig arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL/permisjon

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL/permisjon
Idunn har mastergrad i arkitektur ved Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet.