Våre ansatte

Å være tett på prosjekt er viktig for oss i Troll. Med føttene godt plantet på fjellet skaper vi fremtiden.

Knut Sneve

prosjektleder

Knut Sneve

prosjektleder
Knut er utdannet tømrer og elektriker, og startet i byggebransjen i 1998.

Maren Grønset Solheim

prosjektleder

Maren Grønset Solheim

prosjektleder
Maren har en mastergrad som sivilingeniør i byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Emmanuel Banda

master i arkitektur

Emmanuel Banda

master i arkitektur
Emmanuel har en bachelorgrad i arkitektur fra Mexico, og mastergrad i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA
Marte har mastergrad i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL
Gjermund har mastergrad i arkitektur ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL
Idunn har mastergrad i arkitektur ved Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet.

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / Permisjon

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / Permisjon
Sindre Bergem Bodvar (f.1986) har master i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2019), og er utdannet landskapsingeniør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2013). Har tidligere erfaring fra Bar Bakke landskapsarkitekter og Fosse & Assen arkitekter, og har bidratt på utstillinger og redaksjonelt arbeid gjennom magasinet KOTE. Han har deltatt med workshop om samskaping om fremtidens fritidsboligutvikling under Bylivkonferansen 2022 – med fokus på naturtap og arealbruk i sårbar natur.

Hanna Ekrann

jurist

Hanna Ekrann

jurist
Hanna har mastergrad i rettsvitenskap (jus) fra Universitetet i Oslo.