Sentralskoleanlegget

Group 241
Sted
Oppdal
Vector
Areal
320.000
Vector
Oppdragstype
Mulighetsstudie
Vector
Oppdragsgiver
Oppdal Idrettsråd
Vector
År
2023
Sentralskoleanlegget_oversiktsillustrasjon_med-folk_rev

Idrettslag og FAU ved barneskolen har lenge hatt ønske om en helhetsplan for idretts- og skoleområdet I Oppdal sentrum. Målet med prosjektet var å samle brukerne av området og forene deres behov i et hovedgrep som kommunen skal kunne jobbe videre med og på den måten vise sammenhenger som gjør det enklere for kommunen å sikre en helhetlig utvikling. Dette i motsetning til dagens flekkvise oppgraderinger.

Prosjektet ble gjennomført med flere arbeidsverksteder hvor alle brukerinteressene var representert. Innspillene og funnene i medvirkningsprosessen ble bearbeidet til forslag fra oss som igjen ble tatt med tilbake på et siste arbeidsverksted for å teste om alle behov var med og om disse var plassert riktig i forhold til hverandre. Dette skapte en forankring av det nye konseptet. Arbeidet er lagt fram for administrasjonen i kommunen som et innspill til rullering av kommunedelplanen for idrett.

Hovedgrep for organisert og uorganisert aktivitet.
Tiltaksplan