<- Prosjekter

Rønningslia Fjellhageby

Konsept_1
 • Group 241
  Sted
  Rønningslia, Oppdal
 • Vector
  Prosjekttype
  Grønn fjellhageby- Mulighetsstudie
 • Vector
  Oppdragsgiver
  Nasjonalparken Næringshage, Økolaft AS
 • Vector
  År
  2021
Konsept_1

Rønningslia Fjellhageby

shruiken
Gjennom å inkludere hele aktørbildet i prosessen, blir naturkvaliteter belyst og ivaretatt i stedsutviklingen. Ved å ta vare på og forsterke kvaliteter i landskapet kan bebyggelsen få tydeligere stedsintegritet. Dette er med å identifisere rollen naturen har i ivaretakelsen av kulturlandskapet, og for et mindre fotavtrykk i utviklingsprosesser.
img
img
img
img
img
img
img
separator
Se flere prosjekt