Artikkel: Samskaping om fremtidens fritidsboligutvikling

Hvordan arbeide med bærekraft i hytteutvikling? Kommuner, andre utviklingsaktører og innbyggere etterspør verktøy i møte med disse spørsmålene.