Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby – Samskaping i praksis – Bylivkonferansen 2022

Group 241
Sted
Beitostølen
Vector
Oppdragstype
Parallellsesjon: Kræsjkurs i samskaping
Vector
Oppdragsgiver
NAL Bylivkonferansen
Vector
År
2022

Bylivkonferansen 2022 – Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby – løftet frem problemstillingen om at fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Troll deltok sammen med Nasjonalparken næringshage i gjennomføringen av paralellsesjonen: Kræsjkurs i samskaping. Gjennom workshopen ønsket vi å belyse et verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene gjennom samskaping. Med mer fokus på felles kunnskapsgrunnlag aktører imellom og deling av informasjon, kan vi gjennom samskaping bidra til mer hensynsfull tilnærming i planlegging og arealforvaltning.