Velkommen, Norunn!

2. mai kunne vi glede oss over å ønske Norunn Elise Fossum velkommen som ny daglig leder i Troll Arkitektur!
separator

Emiliya Andersen Ozgur

Trainee Arkitekt

Emiliya Andersen Ozgur

Trainee Arkitekt
Emiliya har bachelorgrad i arkitektur fra Midtøstens tekniske universitet, og mastergrad i bærekraftig arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Norunn Elise Fossum

Daglig leder

Norunn Elise Fossum

Daglig leder
Norunn har utdanning fra NLH (NMBU) innen Grøntmiljø og Hagebruk med hovedvekt på naturlig revegetering. Hun har erfaring med prosjektledelse og har jobbet som prosjektleder i Melhus kommune, og som avdelingsleder for avdelingene park og idrett og byggservice i Drammen Drif KF. Hun har 13 års erfaring fra Plankontoret, de siste seks årene som daglig leder.

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA

Marte Uthus Solum

landskapsarkitekt MNLA
Marte har mastergrad i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Kyrre Norigard

arkitekt MNAL

Kyrre Norigard

arkitekt MNAL
Kyrre har mastergrad i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og startet i 2008 opp det som i dag er Troll Arkitektur. Han har tidligere jobbet som tømrer, og har svennebrev som møbelsnekker.

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL

Idunn Dagestad

arkitekt MNAL
Idunn har mastergrad i arkitektur ved Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet.

Emmanuel Banda

master i arkitektur/Permisjon

Emmanuel Banda

master i arkitektur/Permisjon
Emmanuel har en bachelorgrad i arkitektur fra Mexico, og mastergrad i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hanna Ekrann

jurist

Hanna Ekrann

jurist
Hanna har mastergrad i rettsvitenskap (jus) fra Universitetet i Oslo.

Eline Ekrann Aarak

administrasjon

Eline Ekrann Aarak

administrasjon
Eline har det administrative ansvaret i Troll.

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / landskapsarkitekt

Sindre Bergem Bodvar

arkitekt MNAL / landskapsarkitekt
Sindre Bergem Bodvar (f.1986) har master i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2019), og er utdannet landskapsingeniør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2013). Har tidligere erfaring fra Bar Bakke landskapsarkitekter og Fosse & Assen arkitekter, og har bidratt på utstillinger og redaksjonelt arbeid gjennom magasinet KOTE. Han har deltatt med workshop om samskaping om fremtidens fritidsboligutvikling under Bylivkonferansen 2022 – med fokus på naturtap og arealbruk i sårbar natur.

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL

Gjermund Landrø

arkitekt MNAL
Gjermund har mastergrad i arkitektur ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.

Knut Sneve

prosjektleder

Knut Sneve

prosjektleder
Knut er utdannet tømrer og elektriker, og startet i byggebransjen i 1998.

Maren Grønset Solheim

prosjektleder

Maren Grønset Solheim

prosjektleder
Maren har en mastergrad som sivilingeniør i byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.