<- Prosjekter

Villmarksleiren

Image13
 • Group 241
  Sted
  Oppdal
 • Vector
  Prosjekttype
  Servicebygg og adkomstområde
 • Vector
  Oppdragsgiver
  Privat
 • Vector
  År
  2021 -
Image13
For Villmarksleiren i Oppdal har vi utarbeidet en mulighetsstudie for utbedring og utvikling av reiselivdestinasjonen, som ble et grunnlag for å søke midler fra Innovasjon Norge. Etter mottatte midler har vi tegnet et skisseprosjekt for et todelt servicebygg med tilhørende infrastruktur og uteområde. Hovedmålet var å sikre en god og skånsom plassering av byggene i terrenget. Byggene skal bidra til økt antall besøkende i Villmarksleiren og er et viktig ledd i revitaliseringen av området.
separator
img
img
img