Villmarksleiren

Group 241
Sted
Oppdal
Vector
Oppdragstype
Mulighetsstudie og skisseprosjekt
Vector
Oppdragsgiver
Opplev Oppdal
Vector
År
2021 -
DSC07061

For Villmarksleiren i Oppdal utarbeidet vi en mulighetsstudie for å synliggjøre destinasjonens potensiale og anbefalte satsningsområder, i en langsgående prosess med å revitalisere området. Mulighetsstudie ble brukt til å søke midler hos Innovasjon Norge. Søknaden ble innvilget til videre detaljprosjektering av to servicebygg med universell utformet infrastruktur.

Områdets stedlige kvaliteter med høye furutrær i et gammelt kulturlandskap satte rammene for arkitekturen og utforming av stier og ramper. Fokuset gjennom prosjektet var behov og ønsker hos drivere og besøkende, god terreng tilpasning, funksjonell infrastruktur, bruk av tremateriale og en helhetlig tilrettelegging for drivere og besøkende, samt minimere inngrep i skog og restaurering av inngrepssoner.