<- Prosjekter

Pinegga

Illustrasjon 2
 • Group 241
  Sted
  Oppdal
 • Vector
  Prosjekttype
  Jaktbu
 • Vector
  Oppdragsgiver
  Privat
 • Vector
  År
  2021
Illustrasjon 2
Skisseprosjekt for en ny jaktbu ved naturområdet Dovre- Sunndalsfjella nasjonalpark. Silhuetter, vær og vind, innsyn, utsyn og landskapets stedlige kvaliteter med et ruralt og røft høyfjellsterreng la særlige føringer for arkitekturen i dette prosjektet. Resultatet ble en enkel og primitiv, men gjennomtenkt og funksjonell liten jaktbu. Materialitet i form av massiv tre, vinkler og størrelse hensyntar og harmonerer mer med omgivelsene enn den tidligere tradisjonelle bua som var utslitt og hadde råteskader. Funksjonelle løsninger som sørger for at glassflater kan gjemmes bort bak luker når bua ikke er i bruk var viktige element som ble tilført det nye bygget. Konstruksjonen ble tegnet slik at deler kunne flys inn og monteres enkelt på stedet på en rask og effektiv måte, for å minimere avtrykk og forstyrrelser i naturlandskapet.
separator