Hytte 20349

Group 241
Sted
Oppdal
Vector
Areal
114 m2
Vector
Oppdragstype
Fritidsbolig
Vector
Oppdragsgiver
Privat
Vector
År
2024
IMG_2985 kopi

Denne tomannshytta er formet ut i fra strenge føringer og arealeffektive løsninger. For å møte kravet om 5,5 meter mønehøyde er 1. etasje med stue og kjøkken senket 90 cm ned i terrenget. Vindusbåndet rundt hytta sørger likevel for at etasjen oppleves lys og luftig. Som en kontrast er 2. etasje utformet som et mer lukket volum, med lemmer foran vinduer som lukkes når hytta ikke er i bruk. På denne måten dempes fjernvirkningen av bygget.

Høyt fokus på tradisjonell materialbruk og lokal byggeskikk var viktig for at hytta skulle stå godt i sin kontekst. Skifer, mørkbeiset bred bordkledning og torv på taket ble matarialpalett i eksteriør, som en kontrast til en mer moderne materialpalett i interiør med glattpanel, finér og pusset betong.