BS 14

Group 241
Sted
Oppdal
Vector
Areal
Mulighetsstudie
Vector
Oppdragstype
Mulighetsstudie
Vector
Oppdragsgiver
Nasjonalparken Næringshage
Vector
År
2016

Troll utarbeidet i 2016 et mulighetsstudie for arealformålsområde BS14, et tomt område som engang var en del av E6 gjennom Oppdal sentrum. Oppdragsgiver Nasjonalparken Næringshage hadde i sin bestilling behov for innovasjonssenter, kontor og næringsarealer, handel og klatresenter. Denne studien, sammen med tilsvarende studie levert av PirII, ledet til et felles skisseprosjekt for det som i dag er Krux Innovasjonssenter Oppdal. PirII ledet det videre arkitektarbeidet frem til ferdigstilling.