Hvordan jobber vi med klima- og miljøpåvirkning?

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos oss? Gi oss innpill i dette skjemaet:

Vårt mål om være samfunnsengasjert betyr også at vi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Troll i årene fremover. Gi oss gjerne innspill gjennom å trykke på knappen lengre opp.

Vi er igang med sertifiseringen, og planer for klima- og miljøarbeidet vil komme underveis.

 

  • Policy:

Troll Arkitektur skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima
og miljø. Troll Arkitektur skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og
følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vi skal spesielt legge vekt på dette:

– Vi skal være pådriver for å velge mer miljøvennlige løsninger i våre
prosjekt

– Vi skal være en kunnskapskilde for den lokale byggebransjen innen
klima- og miljøtiltak i byggeprosjekt

– Vi skal være samfunnsengasjerte og bry oss om lokalmiljøet

– Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten, som fremmer samarbeid og en god jobb hverdag.

 

 

  • Konkrete mål for 2024:
  • Tiltak for 2024: