Prosjektledelse

Ønsker du en stødig ledelse gjennom ditt byggeprosjekt? Fra tidlig planlegging og frem til ferdigstillelse sørger vi for en smidig prosess med kvalitet i alle ledd.

Trygg og smidig fremdrift

En byggefase krever god planlegging, lokal tilstedeværelse og kloke valg underveis. Troll har bred erfaring med å lede byggeprosesser. Fra de mindre til de komplekse. Felles for dem er at vi sørger for en smidig fremdrift – til det beste for kunden og prosjektet.

Prosjektlederen styrer prosessen gjennom å være tett på arkitekt, landskapsarkitekt, kunde og entreprenør. Å snakke samme språk som de ulike fagene som er involvert sørger for flyt og effektivitet fra tidlig planlegging til endelig ferdigstillelse.

Prosjektet følges nøye opp gjennom planlegging, prosjektering og gjennomføring. Vi kan også tilby å utarbeide anbudsgrunnlag slik at du som kunde skal kunne få sammenlignbare priser fra ulike entreprenører før du starter byggeprosessen. I tillegg kan vi ta hånd om hele byggesøknadsprosessen for ditt prosjekt.

separator