Landskap

I Troll er vi opptatt av samspillet mellom landskap, miljø og menneske.
Naturen har stor egenverdi. Den er mektig, mild og vakker.

Et levende landskap

Før enhver byggeprosess står det et landskap der, enten i form av et naturlandskap eller et urbant bylandskap. Ved å verne om naturen rundt oss, skaper vi omgivelser hvor både mennesker og dyr kan trives.

Vi tilnærmer oss de ulike prosjektene med et ydmykt blikk på det eksisterende landskapet, hvor naturens egenverdi står i fokus. I bygd eller by.

img

Samspill mellom fag

Gjennom kartlegging og tydelige grep ivaretar og former vi omgivelsene, hele tiden med et søkelys på naturens særegenhet. Vi jobber tverrfaglig i alle ledd, enten det er snakk om stedsutvikling, planlegging eller formgivning, i stor eller liten skala.

Vi jobber tett opp mot anleggsgartnere og håndverkere på byggeplass for å sikre kvalitet og oppfølging i arbeidet. Landskapsarkitektur er for oss et viktig satsningsområde som sikrer helhetlige og tverrfaglige prosjekt.

separator