<- Prosjekter

Oppdalstrappa

20230327_141523 med piler
 • Group 241
  Sted
  Oppdal
 • Vector
  Prosjekttype
  Tilrettelegging for friluftsliv
 • Vector
  Oppdragsgiver
  Oppdalstrappas venner
 • Vector
  År
  2020
20230327_141523 med piler
Mulighetsstudie for helhetlig planlegging av ny turistattraksjon i form av tursti og steintrapp opp til Allmannberget i Oppdal. Synliggjøring av mulige løsninger og utfordringer i dialog med prosjektgruppa med tanke på et økt antall besøkende og potensiell slitasje. Forslag til fremgangsmåte og byggetrinn med tilretteleggings tiltak for å sikre en attraksjon som i størst mulig grad gir de besøkende en unik naturopplevelse samtidig som naturens kvaliteter ikke forringes. Tiltaket berører delvis Knutshø landskapsvernområde.
img
separator